Söka Bygdepeng

För att din ansökan ska behandlas ska Bygdepengens regler vara uppfyllda och ansökan vara komplett.
Sista ansökningsdag är den 31 januari.

INNAN DU BÖRJAR!

Innan du påbörjar din ansökan bör du ha klart för dig vilka regler som gäller för ansökan och ha bilagor som ska bifogas tillgängliga.

Obligatoriska bilagor om en förening är sökande

  • Mötesprotokoll som styrker att föreningen beslutat att ansöka om Bygdepeng
  • Bestyrkt protokollsunderlag med uppgift om behörig firmatecknare
  • Kostnadsberäkning
  • Finansieringsplan

 

Regler

Bygdepengen ska gå till den bygd som berörs av vindkraftsexploateringen och till projekt eller investeringar i Glöte-området som:

  • utvecklar näringslivet
  • genererar sysselsättning
  • ökar serviceutbudet
  • skapar trivsel för boende och besökande

Bidrag lämnas inte till drift av andra anläggningar än de som Byalaget förvaltar.

Ansökningshandlingar finns för nedladdning under Bygdepeng/Blanketter.

Pappersansökan skickas till adress nedan.