Beviljade bidrag

Här är projekt som beviljats bidrag från Bygdepengen sedan Glötesvålens Vindpark uppfördes år 2014.

ÅRSÖKANDEÅTGÄRD
2021Glöte ByalagUnderhåll av skidspår, pulkabacke mm
2021Glöte ByalagDiv förbättringar på allmänna platser
2021Glöte Dusch & BastuHundbadplats
2021Glöte Dusch & BastuGrillplats
2020Glöte ByalagGemensamt utskick från Glötes föreningar
2020Glöte ByalagDigitalisering av fotosamlingen
2020Glöte ByalagInfotavlor, uppmärkning av gång- och cykelvägar
2020Glöte ByalagRustning av stigar till cykelvägar
2020Glöte ByalagHyresbidrag mm till föreningar
2020Glöte Dusch & BastuföreningNya badbryggor
2020Glöte SnöskoterklubbTak till vindskydd
2020Glöte SnöskoterklubbMarkåtgärder
2020Glöte SnöskoterklubbInfotavlor
2019Glöte JaktskytteklubbByte av diverse slitdelar mm
2019Glöte JaktskytteklubbAnordna allmän skjutdag
2019Glöte Dusch & BastuföreningUpprusting av badhytt
2019Glöte ByalagGång- och cykelstigar
2019Glöte ByalgUppdatering av hemsida inkl fotobank
2019Glöte ByalagSkötsel av vindskydd- badplats och rastbord
2019Glöte ByalagHyresbidrag till ideella föreningar
2019GlötegårdenSommarfest 2020
2019GlötegårdenTaksäkerhet- golv mm
2018Glöte ByalagUtveckling av pulkabacken
2018Glöte ByalagInköp av hjärtstartare
2017Glöte SnöskoterklubbFortsatt arbete med förbättring av skoterleder
2017Glöte JaktskytteklubbFärdigställande av klubbstuga
2017GlötegårdenDiverse renoveringar
2017Glöte ByalagAnläggande och drift av pulkabacke
2017Glöte Dusch & BastuföreningGolvvärme i omklädningsrum
2017Lofsdalen-Glöte FVODjupkarta över Lofssjön
2017Glöte ByalagTillsyn av allmänna platser
2017Glöte ByalagUtomhusaktiviteter vid badplatsen
2017Glöte ByalagFörbättring av cykelvägen
2017GlötegårdenHyresbidrag till ideella föreningar
2016Glöte ByalagMicropott för små förbättringar i byn
2016Glöte ByalagUtökat bidrag till fiberanslutning
2016GlötegårdenHyresbidrag till ideella föreningar
2016Glöte ByalagDriftbidrag Café Bönan
2016Glöte ByalagSkötsel av vindskydd och badplats
2016Glöte ByalagÖppet landskap
2016Glöte SnöskoterklubbFortsatta arbeten med skoterleder- broar mm
2016Glöte JaktskytteklubbNytt markeringssystem
2015Glöte ByalagDriftbidrag Café Bönan
2015GlötegårdenFörbättring av pelletsanläggning
2015Glöte ByalagBidrag till fastigheter som ansluter till fibernätet
2015Glöte ByalagMicropott för små förbättringar i byn
2015GlötegårdenHyresbidrag till ideella föreningar
2015Glöte ByalagSkötsel av vindskydd och badplats
2015Glöte SnöskoterklubbFörbättring av skoterleder mm
2014Glöte ByalagDriftbidrag Café Bönan