Om Bygdepengen

Bygdepeng – Glötesvålens Vindpark

För att berörd bygd ska kompenseras för den påverkan som en vindpark innebär utgår en årlig Bygdepeng. Bygdepengen baseras på hur elpriset är och hur mycket det blåser. För Glötes del innebär det en  Bygdepeng på ungefär 350 000-700 000 kr per år.

Alla kan söka Bygdepeng till projekt eller investeringar som utvecklar näringslivet och genererar sysselsättning, ökar serviceutbudet och/eller skapar trivsel för boende och besökande i Glöte-området. Bygdepengen får inte gå till drift av andra anläggningar är de som förvaltas av Glöte Byalag.

Har du en idé som passar in på ovanstående beskrivning? Tveka inte att skicka in en ansökan eller hör av dig till Byalagets styrelse för diskussion.

Bygdepengens tillkomst

I ett tidigt skede, redan 2002 då förhandlingar startade mellan markägare på Glötesvålen och OX2, gjordes en överenskommelse med Glöte Byalag om att en årlig Bygdepeng på 0,5 % av vindparkens totala bruttointäkter skulle utgå till utveckling av Glöte-området. Den överenskommelsen ligger till grund för dagens regler för Bygdepengens användning.

Bygdepengen förvaltas av Byalagets styrelse och hur Bygdepengen ska fördelas beslutar Byalagets medlemmar på årsstämman.

Läs mer om Bygdepengen

Framtidsfond

Varje år avsätts 7 % av Bygdepengen till en Framtidsfond. Behållningen i Framtidsfonden får inte användas så länge den årliga Bygdepengen utgår utan ska användas till framtida förbättringar i Glöte-området. En gåva från dagens medlemmar i Byalagets till framtidens medlemmar.