Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd

Ansökan om Bygdepeng – blankett

Ansökan om Bygdepeng – blankett

Mall Kostnadsplan

Mall Kostnadsplan

Mall Finansieringsplan

Mall Finansieringsplan

Information om Bygdepengens tillkomst och regler

Information om Bygdepengens tillkomst och regler

Redovisning och begäran om utbetalning av bygdepeng

Redovisning och begäran om utbetalning av bygdepeng