Ansökan om Micropott

Syftet med Micropotten är att snabba på genomförandetiden från idé till färdigt projekt samt minska antal små ansökningar om Bygdepeng. Stöd från Micropotten kan användas till mindre projekt som förgyller vardagen för Glöteborna.  

Styrelsen behandlar ansökningar löpande på ordinarie styrelsemöten. En ansökan per förening-företag-privatperson och högst 3 000 kr kan beviljas per kalenderår.

Använd formuläret eller skicka mail eller brev till styrelsen.

13 + 9 =