Ansökan om Micropott

Syftet med Micropotten är att snabba på genomförandetiden för idéer som leder till förbättringar i Glöte-området samt att minska antalet mindre ansökningar om Bygdepeng.

Styrelsen behandlar ansökningar löpande på ordinarie styrelsemöte. En ansökan per förening-företag-privatperson. Högst 3 000 kr kan beviljas per ansökan och kalenderår.

Använd formuläret eller skicka ett mail eller brev till styrelsen.

6 + 14 =