Ansökan om medlemskap

Ansöka om medlemskap

 Medlemskap kan erhållas av ägare av lantbruksenhet eller mantalsskrivna inom Glötes skifteslag.

Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Glöte Byalag ska du skicka in en ansökan om utträde via brev eller e-post till styrelsen. Medlemskapet upphör automatiskt om en medlem inte längre uppfyller kriterierna dvs. flyttar från orten och/eller säljer sin skogsfastighet.

Ansökan om medlemskap

15 + 15 =