Mellan väg 502 (vägen mot Lofsdalen) och vändplanen på södra sidan Glötessjön går en gång- och cykelväg, Sjörundan. Hela turen runt sjön är ca 5 km. Oftast går det bra att ta sig fram även vintertid då vägen trampas med snöskoter. Under sommaren och julledigheten har du möjlighet att testa dina allmänkunskaper då en Tipsrunda pågår. Nya kluriga frågor varje måndag under sommaren.