Från fågeltornet vid Dravagssjön i byn Dravagen 6 km öster om Glöte kan du skåda över 20 vanliga och ovanliga fågelarter, bland annat Svarthakedopping som har en väldigt speciellt utseende. Dessutom finns stjärtand, sångsvan, trana, knipa, vigg och många andra arter. Fågeltornet är väl värt ett besök.