På Glötegårdens vind finns en unik samling med rariteter från byn. Här finns även en fotosamling bestående av ca 600 bilder från släkter, gårdar, tillställningar, fester m m. Bygdesamlingen kan besökas efter överenskommelse. För att boka ett besök på Bygdesamlingen, ring 0680-401 30. Se även bilder på Byalagets Fotosida.