con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

Vill du veta vad som är på gång i Glöte? Kolla på Glöte Byportal:

www.glotebyalag.se

Eller följ Glöte på facebook.

 

   

 

Medlemsansökan

Medlemskap kan erhållas av "ägare av lantbruksenhet eller mantalsskrivna inom Glöte skifteslag" som det står i föreningens stadgar. För att erhålla rösträtt på stämman måste man vara 16 år eller äldre och betalat in avgiften senast det datum som stämman beslutat (tillsvidare senast den 31 dec. året innan man vill vara med och rösta).

Medlemskapet gäller tills man begär utträde eller om förutsättningarna för medlemskapet ändras så att kriterierna inte uppfylls).  men för att ha rösträtt på föreningens stämmor måste medlemsavgiften finnas på Byalamedlemskap.jpggets bankkonto senast den 31 december året innan årsstämman hålls.Den som inte betalar medlemsavgiften räknas som en passiv medlem utan rösträtt.

Att ansöka om medlemskap går till så här:
1. Fyll i medlemsansökan via formulär eller pfd-fil

2. Din ansökan behandlas

3. Faktura på medlemsavgift skickas till dig via e-post eller brev

4. Du betalar in medlemsavgiften enligt uppgifter på fakturan

5. Därefter får du varje år efter årsstämman i mars faktura på medlemsavgiften.

Övrigt

Medlemsavgiften är tillsvidare 100 kr per år och medlem. Medlemskapet är personligt och gäller kalenderår. För samägda fastigheter kan delägare erhålla eget medlemskap under förutsättning att var och en betalar årsavgiften. Som medlem får du årligen ett erbjudande om förnyat medlemskap under mars-april stämman hållits.

Avsluta medlemskap

Den som vill avsluta sitt medlemskap i Glöte Byalag ska skicka en skriftlig ansökan om utträde via brev eller ett mail till styrelsen. Medlemskapet upphör automatiskt om en medlem inte längre uppfyller kriterierna, t ex genom att flytta från orten och/eller sälja sin lantbruksenhet.

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2019-02-28