con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo        Glöte Byalag
con1_meny_top_under.png

Vill du veta vad som är på gång i Glöte? Kolla på Glöte Byportal:

www.glotebyalag.se

Eller följ Glöte på facebook.

 

   

 

Bygdepeng

Redan 2002, i förhandlingar mellan OX2 och markägare, avtalades med mark-ägarna på Glötesvålen att en årlig Bygdepeng på 0,5 % av vindkraftens bruttointäkter ska avsättas till Glöte Byalag. Ett samarbetsavtal upprättades mellan OX2 och Glöte Byalag. Bygdepengen utgår under vindkraftsverkens hela livstid och innebär ett tillskott på ca 400 000-700 000 kr/år, beroende på elpriset.

Beslut om hur Bygdepengen ska fördelas fattas årligen av Byalagets medlemmar på årsstämman i mars månad.


SÖK BYGDEPENG

Glöteområdet har nu unika möjligheter att utvecklas på alla områden. Alla kan söka bidrag från Bygdepengen till projekt eller investeringar i Glöteområdet som:
- utvecklar näringslivet

- skapar sysselsättning

- ökar serviceutbudet

- skapar trivsel

BLANKETTER FÖR BYGDEPENGEN

Tillkomst, regler och förvaltning Bygdepeng

Ansökan om Bygdepeng

Redovisning och begäran om utbetalning av Bygdepeng

Beviljat bidrag betalas ut i efterhand när betalda kostnader redovisas.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari!


MICROPOTT

Byalagets medlemmar beslutar varje år om en summa som ska utgå till den s k Micropotten. Syftet med Micropotten är att snabba upp genomförandetiden för mindre förbättringsidéer i Glöteområdet och minska antalet små ansökningar om Bygdepeng.

Ansökan om bidrag från Micropotten kan göras under hela året genom att skicka mail eller brev till Byalagets styrelse. Ansökan ska vara skriftlig (går bra att skicka ett mail) och kort beskriva vad bidraget ska användas till.

Ansökningar behandlas löpande av styrelsen och fördelar bidrag genom:

• att bevilja max 2 000 kr per projekt/person/förening/företag och år

• att inte bevilja bidrag till driftskostnader

Hur beviljade bidrag har fördelats och till vad, redovisas för medlemmar på nästkommande årsstämma.

 
   

© Glöte Byalag | info@glotebyalag.se | Sidan uppdaterad 2019-02-28