Medlemskap

Vill du bli medlem i Glöte Byalag?

Alla som är mantalsskrivna eller äger en skogsfastighet inom Glötes skifteslag är välkommen att söka medlemskap i Glöte Byalag. Som medlem har du stora möjligheter att påverka Glötes utveckling t ex genom att lämna motioner till stämman eller förslag till styrelsen. Som betalande medlem får du även vara med och rösta om hur den årliga Bygdepengen från vindparken ska fördelas.


Den som flyttar till Glöte får som välkomstpresent 1 års gratis medlemskap i föreningen. Därefter är medlemsavgiften 100 kr per år. Medlemsavgiften måste vara betald senast den 31 december om du vill ha rösträtt på årsstämman som hålls i april-maj.

Medlemskapet gäller tillsvidare. Den som inte betalar medlemsavgiften räknas som en passiv medlem utan rösträtt. Åldersgräns för att bli medlem är 16 år. 


Medlemskapet är personligt och gäller kalenderår. För samägda fastigheter kan alla delägare erhålla ett eget medlemskap. Efter varje stämma som hålls i april-maj får alla medlemmar (även passiva) ett erbjudande. Om erbjudandet antas och avgiften betalas in före den 31 december har man rätt att rösta igen på nästa stämma.