Avsluta medlemskapet

Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Glöte Byalag ska du skicka in en ansökan om utträde via brev eller e-post till styrelsen. Medlemskapet upphör automatiskt om en medlem inte längre uppfyller kriterierna dvs. fyttar från orten och/eller säljer sin skogsfastighet.