Sötvarning i kohagen!

Varje år föds några kalvar i hagen. Rasen som betar på byns marker är Highland Cattle. Korna är nyfikna och snälla men ibland viftar de med hornen. Då är det bäst att inte vara för nära.