Sök bygdepeng

Fyll i formuläret nedan. Obs 2 sidor.

Steg 1 av 2

  • Förening/företag/person
  • Beskriv kortfattat vad projektet/investeringen har för syfte.
  • Beskriv vilken nytta projektet ger t ex sysselsättning, förbättrad service, ökad inflyttning och/eller ökad trivsel i Glöte-området.