Bygdepeng

BYGDEPENG frånGlötesvålens Vindpark

BYGDEPENGEN

För att den berörda bygden ska kompenteras för den påverkan som en vindpark innebär utgår varje år. I Glöte blir Bygdepengen ca 350 000-700 000 kr per år beroende på elpris och hur mycket det blåser.


Alla kan söka Bygdepeng till projekt eller investeringar i Glöte-området som

  • utvecklar näringslivet och gererar sysselsättning
  • ökar serviceutbudet och skapar trivsel för boende och besökande


Har du en idé som passar in på ovanstående beskrivning? Tveka inte att höra av dig till styrelsen för Byalaget för en diskussion.


FRAMTIDSFOND

Varje år avsätts 7 % av  Bygdepengen i en Framtidsfond. Behållningen i Framtidsfonden får inte användas så länge den årliga Bygdepengen utgår utan ska användas till framtida förbättringar i Glöte-området. En gåva från dagens medlemmar i Byalagets till framtidens medlemmar. 


Bygdepengens tillkomst


I ett tidigt skede, redan 2002 då förhandlingar startade mellan markägare och Glötesvålen och OX2 gjordes en överenskommelse om att en årlig Bygdepeng på 0,5 % av vindparkens totala bruttointäkter skulle utgå till utveckling av Glöteområdet. 


Bygdepengen förvaltas av Byalagets styrelse och fördelning av pengarna beslutas på årsstämman av Byalagets medlemmar.