Blanketter

Blanketter

ANSÖKAN OM BYGDEPENG


Blankett och information om ansökan av Bygdepeng.


REDOVISNING OCH BEGÄRAN OM UTBETALNING AV BYGDEPENG


Blankett för redovisning av avslutat projekt och begäran om utbetalning av beviljat bidrag.


INFORMATION OM BYGDEPENGENS TILLKOMST OCH REGLER


Bygdepengen förvaltas av styrelsen för Glöte Byalag enligt fastställda regler.